تبلیغات
خاطرات گچساران - برکات جیره بندی بنزین

خاطرات گچساران

برکات جیره بندی بنزین

یکشنبه 17 تیر 1386

برکات سهمیه بندی بنزین

 

از وقتیکه بنزین سهمیه بندی شده حرفهای زیادی در مورد فوائد آن از زبان مسوولین مختلف شنیده ایم. البته تا آنجا که بعضی از منابع غیررسمی وزارت نفت میگویند در این مدت مصرف بنزین در کشور کم که نشده هیچ، بلکه رشد چند درصدی هم داشته است!

بخاطر کمبود بنزین ماشینم را شیراز گذاشتم و دیروز با اتوبوس به گچساران آمدم. این بار چون خودم رانندگی نمیکردم  بعداز هشت-نه سال رفت و آمد در این جاده تازه فهمیدم که منظره های مسیر راه چقدر قشنگ هستند! از بوی بد  مسافر کنار دستیم که بگذریم، در مجموع سفر خوبی داشتم! ساعت یازده و نیم شب به گچساران رسیدم. قبلاً دیده بودم که وقتی اتوبوس به ترمینال میرسد تاکسی ها و مسافرکش های شخصی احاطه اش میکنند و بزور مسافرها را به ماشینشان میبرند؛ ولی دیشب وقتی پیاده شدم حتی یک تاکسی هم نبود! ظاهراً جیره بندی بنزین خیلی ها را از نون خوردن انداخته و خانه نشینشان کرده.

صبح به بیمارستان تلفن کردم و گفتم چون ماشین ندارم برای منهم مثل بقیه پزشکان ماشین بفرستند.قبلاً که با ماشین شخصی به محل کار میرفتم همیشه بین هفت تا هفت و ده دقیقه به درمانگاه میرسیدم. امروز از ساعت هفت صبح توی کوچه ایستاده بودم؛ حدود هفت و سی و پنج دقیقه بود که سرویس بیمارستان آمد. برای اولین بار از موقع استخدامم دیر به محل کارم رسیدم. بیمارها همه شاکی بودند ولی جیره بندی بنزین و بی نظمی سرویس بیمارستان که تقصیر من نیست!

بعداز پایان درمانگاه به اتفاق بقیه همکاران به سراغ ناظم داخلی رفتیم تا با سرویس برگردیم. ظاهراً بعلت تمام شدن کل سهمیه بنزین چهارماهه اول، تمام ماشینهای استیجاری بیمارستان دست از کار کشیده بودند. بعداز اینکه مدتی به انتظار نشستیم بالاخره فرشته نجات رسید. من، یکی دیگر از همکاران پزشک خانواده، متخصص اطفال، متخصص ارتوپدی و متخصص داخلی را سوار یک وانت دو کابین کردند تا به خانه برگردیم. تابحال هیچوقت اینطوری بهم نزدیک نشده بودیم و بهم نچسبیده بودیم!

ناظم داخلی بیمارستان موقعی که ما پنج نفر پزشک بیچاره را سوار وانت میکرد گفت: معلوم نیست فردا همین وانت را هم داشته باشیم!

 [ یکشنبه 17 تیر 1386 - 03:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| طبیب خسته ] [روزنوشت , ] [+]